Vind Je ReViKi

ReViKi: De eerste twee letters van de namen van mijn kinderen.

Re = hernieuwd
Vi  = leven
Ki  = energie

Het begon in 2017 als een blogsite om mijn columns te delen, die ‘het leven’ omdenken met een glimlach. Dit was één van mijn manieren, om iedere dag te kiezen voor hernieuwd leven met energie, na het verlies van mijn dochter. Na 30 jaar onderwijservaring als leerkracht, intern begeleider, directie en coach, is ReViKi sinds 2019 ook mijn bedrijfsnaam.
Als coach en trainer in het onderwijs verbind ik nuchter en warm. Realistisch en menselijk.
Daarbij maak ik gebruik van NLP, TA, Systemisch Werken en natuurlijk mijn ervaring, die begrip meebrengt op alle niveaus. Mijn werkplek is gerelateerd aan het mooiste wat er is; de toekomst van onze wereld; onze kinderen.

Wil je buiten de kaders denken, leren accepteren en de regie weer pakken? Dan loop ik graag met je mee. Ik houd van de continue afwisseling tussen helicopteren en de werkvloer. Zodat je met de doelen in je hoofd en je hart, steeds een beetje beter wordt dan jezelf.

Ik wens Je ReViKi,

Jeanne Tijs

Voor wie?

Voor leerkrachten, schoolleiders en teams in het onderwijs die een verandering willen inzetten op pedagogisch, didactisch en/of (inter)persoonlijk vlak. Samen analyseren we de hulpvraag tot de kern, om te bezien of ReViKi de ondersteuning kan bieden die helpend is. En anders zoeken we binnen ons netwerk naar de juiste professional.

Mogelijke onderwerpen Individueel niveau:

 • Klassenmanagement
 • Timemanagement
 • Doelgericht werken met plezier
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Senior leerkracht; meesterschap
 • Zinvol coöperatief leren>>
 • Lef in keuzes maken >>
 • (beginnend) schoolleiderschap
 • Gesprekken met ouders
 • De kracht van observeren>>

Mogelijke onderwerpen teamniveau:

 • Sociaal Sterke Groep (SSG)
 • Nieuwe methodieken implementeren
 • Bestaande werkwijzen ‘reanimeren”
 • Totaal- of deelconcepten implementeren
 • Nieuwe ontwikkelingen integreren
 • Sterk Team (S.T.)

Coaching

Individuele coaching: Een coachingstraject in gaan is lef. Je kiest bewust voor verandering. Verandering is winnen en verliezen. Waar sta je en waar wil je naartoe? Als het verschil helder is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie, kunnen we doelen stellen en aan de slag gaan.

De technieken die ik inzet sluiten aan bij datgene wat jij nodig hebt en prettig vindt. (NLP, TA, SW)
Het lange termijn doel is dat je handvatten hebt, om de regie te nemen en dat je tegelijkertijd leert accepteren waar je geen invloed hebt.
Hoe kwetsbaarder je je durft op te stellen, hoe groter de kans op ontwikkeling.

Heb vertrouwen dat het anders goed komt!

Ik heb een (bijna) onbegrensd vertrouwen in mensen

Wees Welkom

Trainingen

Trainingen: Aangezien ik niet geloof dat ik DE waarheid kan verkondigen, werk ik bij trainingen graag samen met een partner.
Dat kan een collega uit de eigen organisatie zijn of een collega zzp-er.
Een collega uit de eigen organisatie heeft veel voordelen:

 • Vanaf de intake komt het proces al op gang
 • Samen hebben we de cultuur en de kennis
 • Kans op blijvende verandering is groter
 • Opbrengsten van technieken en werkvormen zijn groter met twee begeleiders
 • Na het traject heeft de organisatie een drager in huis

Bij trajecten in kleine teams of  deelteams gaat de voorkeur uit naar de samenwerking met een interne collega.
Bij langlopende trajecten of grotere teams, waarin nieuwe totaalconcepten of deelconcepten aangepakt worden, is een collega zzp-er met kennis van het concept een meerwaarde.

Trainingen zijn interactief. De theorie wordt gevoeld, zodat het een deel van je wordt.
De actieve betrokkenheid versterkt motivatie om het te integreren in de bestaande situatie.

Ervaring/Opleiding

Loading...