In NLP gaat het er erom hoe de taal van de geest zo consistent mogelijk kan worden gebruikt om de door ons gewenste specifieke resultaten te bereiken.

Bron:

Neuro

Neuro

Dit staat voor de fundamentele gedachte dat alle gedrag voortkomt uit de neurologische processen rond zien, horen, ruiken, proeven, aanraken en voelen. Ons zenuwstelsel maakt niet alleen onze onzichtbare gedachtenprocessen mogelijk maar ook onze wel waarneembare reacties. Ervaringen worden opgedaan door dat wat we waarnemen. Waarnemen doen we met onze vijf zintuigen:

 • Visueel (dat wat we zien)
 • Auditief (dat wat we horen)
 • Kinesthetisch (dat wat we voelen)
 • Reuk (dat wat we ruiken)
 • Smaak (dat wat we proeven)

Linguïstisch

Linguïstisch

Dit wijst erop dat we gebruik maken van taal om onze gedachten en ons gedrag te ordenen en met anderen te communiceren. Taal en andere niet-verbale communicatiesystemen, waarmee we onze neutrale voorstellingen coderen, ordenen en betekenis geven, zoals:

 • Beelden
 • Geluiden
 • Gevoelens
 • Smaken
 • Geuren
 • Woorden (ook in onszelf praten)

Programmeren

Programmeren

Dit verwijst naar de keuzemogelijkheden waarover we beschikken bij het organiseren van onze gedachten en handelingen ten dienste van het bereiken van een bepaald resultaat. Het vermogen om de programma’s (onze communicatie met onszelf en met anderen) in onze neurologische systemen te achterhalen en te benutten, om door ons gewenste specifieke resultaten te bereiken.