Definitie TA

Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie ten behoeve van persoonlijke groei en persoonlijke verandering. Als persoonlijkheidstheorie geeft de TA ons een beeld van hoe mensen psychologisch gestructureerd zijn. Hiertoe gebruikt de TA het driedelige model van egotoestanden. De TA verschaft ons ook een communicatietheorie Deze kan worden uitgebreid tot een methode voor het analyseren van systemen en organisaties. De TA biedt bovendien een ontwikkelingstheorie. Binnen het concept van het levensscript ontwikkelt de TA verklaringen van hoe wij de strategie├źn uit onze kinderjaren als volwassenen herhalen, zelfs al zijn zij pijnlijk of destructief.

Berne maakte onderscheid tussen drie sub-persoonlijkheden waaruit mensen kunnen denken, voelen en handelen:

  1. De Ouder: waarbij men reageert vanuit normen en waarden die vroeger zijn doorgegeven.
  2. De Volwassene: waarbij men logisch reageert overeenkomstig de huidige realiteit.
  3. Het Kind: waarbij men reageert zoals men dat vroeger deed als kind.

Berne noemde deze sub-persoonlijkheden mental states of ego-states (ego-posities of egotoestanden). Deze egoposities worden met hoofdletters geschreven om ze te onderscheiden van echte ouders, volwassenen en kinderen. Hij gebruikte deze terminologie om zijn cli├źnten bewust te maken van hun keuzemogelijkheden.

Ieder mens bevindt zich elk moment van de dag in een van deze drie egoposities. Geen van de posities is goed of slecht. Het gaat erom dat er een balans is tussen de drie posities en dat men een keuze kan maken die binnen de gegeven situatie het meest adequaat is.

Egoposities zijn manifestaties van innerlijke bronnen van mentale energie, net zoals een brandende lamp een manifestatie is van de aanwezigheid van elektriciteit.

De Volwassene is de sturende kracht, de dimmer, die naar keuze, zichzelf, de Ouder of het Kind feller of minder fel kan laten branden.

Transactionele Analyse kan in bewustwordingsprocessen uitstekend toegepast worden.

  • De theorie leidt tot kennis en inzicht. Dat bevordert begrip, zicht op voorwaarden voor samenwerking, herkennen van vastzittende en zich herhalende gedragspatronen, verbetering van kwaliteit van leven, zowel van jezelf als van anderen.
  • Het bevordert het probleemoplossend vermogen omdat men zich bewust wordt van oplossingen en verheldert de communicatiepatronen: zowel de effectieve, groei stimulerende als de minder effectieve, groei belemmerende.
  • De mensvisie die aan de TA ten grondslag ligt is dat ieder mens wordt geboren als prins of prinses en in essentie tot het goede in staat is. Daardoor is het makkelijker mensen te blijven benaderen vanuit respect ook als zij gedrag vertonen wat niet bij een prins of prinses past.

Bron: