Systemisch Werk

Systemisch Werk is een therapeutische methode die gericht is op (familie)systemen. Een familiesysteem is een gemeenschap die zich over meerdere generaties uitstrekt. De leden daarvan kunnen onbewust in het lot van de anderen verstrikt raken. Door te werken met opstellingen (constellaties) begeleidt de coach/begeleider het proces van het zichtbaar maken van verstrikkingen en het hanteerbaar maken van het verleden waardoor de cliƫnt meer ruimte ervaart om zelf zijn leven in te vullen.

Ons hele leven kent van jongs af aan vele systemen, zoals gezin, school, familie en organisaties. De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben.

Een familie, of een organisatie, is een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen maar ook gevangen en verstrikt.

Binnen deze systemen heeft iedereen evenveel recht om erbij te horen en om zijn of haar juiste plek in te nemen.

In familieverbanden kunnen door een lotsverbondenheid met eerdere generaties, ingrijpende gebeurtenissen van vroeger door spelen in ons leven van nu, wat kan leiden tot problemen, zeker als ze geen plaats krijgen, onverwerkt of onbewust blijven.

Als de dynamiek daar door verstoord raakt, ontstaat er verwarring (verstrikking) over onze plaats in de familie. Dit kan weer invloed hebben op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Iedere deelnemer in een systeem heeft een plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch Werk geeft de mogelijkheid om de uit liefde ontstane verstrikking bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek verandering aan te brengen in het systeem. De ervaring leert dat mensen beter contact krijgen met de eigen plek. Het op diep niveau leren kennen van deze plek ten opzichte van de plek die anderen in het systeem innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

De belangrijkste begrippen in Systemisch Werk zijn:

  • Systeem
  • Dynamiek
  • Verstrikking
  • Plek

Bron: